Kurullar

Kurumsal Sahibi

İsmail GERÇEK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı, Türkiye

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. M. Fatih ANDI, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Rektör, Türkiye

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Musa DUMAN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Editör

Doç. Dr. Mustafa GÖLEÇ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Yazı İşleri Müdürü

Asude TAVUS, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Türkiye

Yayın Takip Sorumlusu

Büşra KAHRAMAN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Türkiye

Redaksiyon

Arş. Gör. Gamze BEŞENK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Arş. Gör. Ayşe Şeyma FINDIK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Arş. Gör. Berna TERZİ ESKİN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Fatih ANDI, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Rektör, Türkiye

Prof. Dr. Musa DUMAN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Prof. Dr. Suphi SAATÇİ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Türkiye

Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye