Kişiler ve Kurullar

Kurumsal Sahibi

 1. İsmail GERÇEK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı, Türkiye

İmtiyaz Sahibi

 1. Prof. Dr. M. Fatih ANDI, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Rektör, Türkiye

Genel Yayın Yönetmeni

 1. Prof. Dr. Musa DUMAN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Editör

 1. Doç. Dr. Mustafa GÖLEÇ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Yazı İşleri Müdürü

 1. Asude TAVUS, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Türkiye

Redaksiyon

 1. Arş. Gör. Gamze BEŞENK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye
 2. Arş. Gör. Ayşe Şeyma FINDIK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye
 3. Arş. Gör. Berna TERZİ ESKİN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Yayın Kurulu

 1. Prof. Dr. M. Fatih ANDI, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Rektör, Türkiye
 2. Prof. Dr. Ali BULUT, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Türkiye
 3. Prof. Dr. Musa DUMAN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye
 4. Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye
 5. Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye
 6. Prof. Dr. Suphi SAATÇİ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Türkiye
 7. Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye


İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)