Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
 • Özgünlük : Bu makale başka bir yerde yayımlanmamıştır ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye veya yayıncıya gönderilmemiştir.
 • Dil: Makale Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmıştır.
 • Makale Uzunluğu: Makalenin uzunluğu tablo, referans ve ekler dahil 16 sayfadan azdır.
 • Dosya Biçimi: Yazı, Microsoft Word formatında yazılmıştır ve boyutu 16MB'ın altındadır.
 • Makale Başlığı: Makale Başlığı'nın uzunluğu 10 kelimeden fazla değildir.
 • Öz: Özün uzunluğu 150 kelimeden fazla değildir.
 • Anahtar kelimeler: En fazla 5 anahtar kelime belirtilmiştir.
 • Yazı Tipi, Boyutu ve Boşluk: Makale 10 punto ve tek satır aralık kullanılarak Times New Roman yazı tipi ile yazılmıştır.
 • Sayfa Kenar Boşlukları: Kenar boşlukları, üstte 3cm, altta 1,5cm, sağdan ve soldan 1,5cm olarak uygulanmıştır.
 • Başlıklar: Birinci düzey başlıklar kalın ve alt sıra başlıkları italiktir. Birinci seviye başlıklar ve alt sıra başlıkları için boyutlar sırasıyla 16 ve 12'dir.
 • Tablolar ve Şekiller: Tablolar ve Şekiller Başlıklar ve Sayılar içerir. Şekiller, en az 300dpi çözünürlük ve en az 10cm genişlikte tif, .jpeg veya .png biçimlerindedir.

Yazar Rehberi

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi Yayın İlkeleri

1. Genel: FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin yayın organıdır. Yılda iki sayı ve hakemli olarak çıkarılan dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimarî, felsefe, psikoloji, sanat tarihi, hukuk, sosyoloji, ilahiyat gibi sosyal bilim alanlarını kapsamaktadır. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Dergide belirtilen konular ile ilgili, aşağıda belirtilen türlerde yazılara yer verilmektedir:

2. İçerik:
a) Makaleler: Dergiye gönderilecek yazılar bahsedilen konular ile ilgili akademik standartlara uygun, orijinal, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış çalışmalar olmalıdır. Dergide yayımlanacak yazılar belirtilen konuların problemlerine teorik yaklaşımlar getirmek, bilinmeyen hususları açığa çıkarmak, yanlışları düzeltmek gibi hususiyetler taşımalıdır. Yazıların akademik dergiler için alışılmış olan hacmi aşmamasını rica ederiz.

b) Tercümeler: Belirtilen konu başlıkları ile ilgili yayımlanan yabancı dildeki makalelerin tercümelerine de yer verilecektir.

3. Hakemlik Süresi: Dergiye gönderilen yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda yayın kurulu, hakem raporlarını inceleyerek makalenin işlem sürecini üçüncü bir hakeme gönderme yönünde ya da yazarına iade etme şeklinde belirler. Makalenin yayınlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekir.

4. Yazım Kuralları: Dergide yukarıda belirtilen konular ve türlerde Türkçe veya yabancı dillerde yazılmış yazılara yer verilir. Dergide yayımlanacak Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun kabul ettiği imla kurallarına uyulmaya çalışılmalıdır. Ancak yazarlar kendi yazılarının imlalarından sorumludurlar. Yazılar elektronik ortamda, MS Word kelime işlem programında Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Marj ayarları; üstten 3cm, alttan 1,5cm, sağ ve soldan 1,5cm olmalıdır.

a) Yazar Adı: Yazarın/yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum ve bölümü ile e-posta adresi yazılmalıdır.

b) Başlıklar ve Metin
Başlık hem, makalenin dilinde hem de İngilizce olarak, büyük harflerle 11 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir.

Bölüm başlıkları girintisiz, koyu ve büyük harflerle, ortalı, Times New Roman, 11 punto, paragraftan önce 12 nk ve paragraftan sonra 0 nk aralık olacak şekilde birden çok 1,15 satır aralıklı yazılmalıdır (başlıklara numara verilmemelidir). Giriş başlığının altındaki ilk paragraf girintisiz, Times New Roman, 11 punto, iki yana dayalı, paragraftan önce ve paragraftan sonra 3 nk aralık olacak şekilde birden çok 1,15 satır aralıklı olmalıdır.

Bölüm ve alt bölüm başlıklarının altındaki ikinci ve sonraki paragraflar 1 cm girintili, Times New Roman, 11 punto, iki yana dayalı, paragraftan önce ve paragraftan sonra 3 nk aralık olacak şekilde birden çok 1,15 satır aralıklı olmalıdır. Tablo adları Times New Roman, 11 punto, tablo içerikleri Times New Roman, 10 punto olmalıdır.

c) Özet ve Anahtar Kelimeler
Makalenin içeriğini özetleyen en çok 100 kelimelik Türkçe bir “özet” ve altında en çok 100 kelimeden oluşan İngilizce ikinci bir özet verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerin altında, anahtar kelimeler (en çok 5 sözcük) verilmelidir.

d) Alıntılar
Alıntılar, 5 satırı geçtiğinde pragraf girintisinden 1 cm içeriden başlatılmalı, tırnak içerisine 1 punto küçük yazılmalıdır. 5 satırdan az alıntılar metin içerisinde italik olarak verilir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.

e) Dipnotlar
Dipnotlar, 9 punto tek aralık yazılmalıdır. Hizalaması iki yana dayalı ve paragraf girintisi 0.5 cm olmalıdır. Dipnot ayıraç çizgisi olmamalıdır. Metin içindeki atıflar sayfa altına dipnot şeklinde birden başlayarak numaralandırılmalıdır. Bunun dışında metin içinde atıf yapılmamalıdır. Dipnotlarda kaynaklar verilirken, kitap ve dergi ismi italik olmalı, makale isimleri tırnak içerisinde düz olarak verilmelidir. Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli, daha sonra a.g.e., a.g.m., veya a.g.t. gibi yazarın belirlediği kısaltmalarla yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazan soyadı, sonra kitap veya makalenin tam veya kısaltılmış adı verilmelidir. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalı, daha sonrakiler de kısaltarak verilmelidir.

Örnek:
Makale
Sami Çukadar - Ayhan Tuğlu - Gültekin Gürdal, “New Electronic Resources Management System for the ANKOS Consortium”, The Journal of Academic Librarianship, cilt 39, sayı 6, Kasım 2013, s. 590.

Kitap
Türkan Alvân, Said Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi : bir sanatkar, bir müderris, bir meczûb-ı ilâhî, İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2013, s. 87.

f) Kaynakça
Kaynaklar girintisiz, Times New Roman, 10 punto, paragraftan önce ve paragraftan sonra 3 nk aralık olacak şekilde birden çok 1,15 satır aralıklı, özel asılı 0,75 cm değerinde iki yana dayalı yazılmalıdır.

Kaynaklar, uluslararası bibliyografik standartlarına uygun olarak verilmelidir. Türkçe ve Yabancı kaynaklar iki yazarlı ise ikinci yazarın soyadından önce “-” yazılmalı, ikiden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce “-” yazılmalıdır.

Örnek:
Makale: Çukadar, Sami - Tuğlu, Ayhan - Gürdal, Gültekin, “New Electronic Resources Management System for the ANKOS Consortium”, The Journal of Academic Librarianship, cilt 39, sayı 6, Kasım 2013, (http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2012.11.011)

Kitap: Alvân, Türkan, Said Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi : bir sanatkar, bir müderris, bir
meczûb-ı ilâhî, İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2013.

5. Makale Gönderisi: Dergiye makale gönderisi http://dergi.fsm.edu.tr adresi üzerinden olmalıdır.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.