Metnin Hız®ı: Erdem Bayazıt’ın Şiirlerinde Anlam ve Anlatım Gücü

Hasan AKAY

Özet


Erdem Bayazıt, şiirlerinde nasıl bir özü gerçekleştirdiğinin ve neyi ‘miras’ edindiğinin farkında olan bir şairdir. İçinde tezatlarla, çelişkilerle yaşanılan hayattan ruhunu uzaklaştıran bu ‘miras’tan da, gereğini yapmaktan da hoşnuttur. Çünkü, kültürünün ve medeniyetinin, okurların ve görürlerin, kimlerle beraber yolculuk ettiğinin, yolda yoldaşlarının farkında olan bir şairin emniyeti vardır onda. O, hakikati arayan değil; fakat gösteren, davet eden ve telkin eden bir şairin anlatım gücüne sahiptir. Bu yazı, Erdem Bayazıt’ın şiirlerinde merkezi rol oynayan anlam ve anlatım tarzı ilişkisini, bunun şiir ve hayat bağlamında kanıt göstergelerini irdelemektedir.

Anahtar Kelimeler


Şiir; Anlatım Gücü; Teknik ve Strateji; Anlam ve Maksat

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)