18.-20. Yüzyıllar Arasında Kazak Bozkırında Dini Uyanış

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1050272

Anahtar Kelimeler:

İşan, Ahund, Orenburg, Kurban Ali Halidi

Özet

Çarlık idaresi döneminde 1742-1917 yılları arasındaki dönemde Kazak bozkırında meydana gelen dönüşüm, Kazak tarihinin en önemli dönemlerinden birisidir fakat bu sürecin doğası ve önemi hakkında Kazak entellektülelleri arasında derin düşünce farklılıkları vardır. Pek çok çalışmada bu süreç Kazakların Tatarlar tarafından “İslamileştirilmesi” olarak tanımlanır. Tatarların önderliğini yaptığı bu uyanış hareketini yerel bir milli kimlik oluşturulmasına ek olarak İslami bir kimlik oluşturulmasını da içermektedir. Kazak bozkırında yaşanan bu süreçler Volga-Ural bölgesi ve Rusya genelinde Müslümanlar arasında yaşanan kültürel canlanma süreçleri ile paralellik göstermektedir. Kazak İslami dönüşümünün kökleri 18. yüzyılda atılmıştır, ama 19. yüzyılın ikinci yarısında belirginleşmeye, hissedilmeye başlamış, 20. yüzyılda da asıl çıkışını yapmıştır.

İndir

Yayınlanmış

12/30/2021

Nasıl Atıf Yapılır

KILLIOĞLU, M. E. (2021). 18.-20. Yüzyıllar Arasında Kazak Bozkırında Dini Uyanış. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (18), 111–138. https://doi.org/10.16947/fsmia.1050272

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler