Bağlanma ve Duyarlılık Davranışlarının 3-5 Yaş Çocukları Üzerinden Nesiller Arası Aktarımla İncelenmesi

Yazarlar

  • Zeynep Deniz SEVEN İstanbul Esenyurt Üniversitesi https://orcid.org/0000-0003-3900-989X
  • Serdal SEVEN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  • Feyza Uçar ÇABUK Milli Eğitim Bakanlığı

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1050301

Anahtar Kelimeler:

Bağlanma, çoklu bağlanma, anne duyarlılığı, nesillerarası aktarım

Özet

Bu araştırmanın amacı, bağlanma ve duyarlılık davranışlarının nesiller arası aktarımla 3-5 yaş çocukları üzerinden yansımasını incelemektir. Araştırma karma desenlidir. Araştırmaya 2 anneanne ve bunların 3-5 yaş aralığında çocuğu olan birisi ikincil bağlanmaya sahip ikişer kızları dahil edilmiştir. Böylece 3 nesilden toplam 10 kişi araştırmaya katılmıştır. Bağlanma durumları Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II ölçeğiyle belirlenmiştir. Annelerin duyarlılık davranışları yarı yapılandırılmış bir ortamda oyun hamurları yardımıyla 3-5 yaş çocuklarla annelerinin etkileşimleri dahilinde incelenmiştir. Sonuç olarak anneannelerin büyük çocuklarıyla bağlanma ilişkisinden dolayı nesillerarası bir aktarımın olduğu ancak bunun anneannelerin ikincil bağlanmaya sahip küçük kızlarını kapsamadıkları görülmüştür. Annelerin duyarlılık davranışlarında ikincil bağlanmaya sahip olanlarının daha olumlu oldukları görülmektedir. Araştırma sonuçları nesiller arası aktarım ve hiyerarşik bağlanma biçimi teorilerini desteklemektedir.

İndir

Yayınlanmış

12/30/2021

Nasıl Atıf Yapılır

SEVEN, Z. D., SEVEN, S., & Uçar ÇABUK, F. (2021). Bağlanma ve Duyarlılık Davranışlarının 3-5 Yaş Çocukları Üzerinden Nesiller Arası Aktarımla İncelenmesi. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (18), 317–334. https://doi.org/10.16947/fsmia.1050301

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler