Kur’an’da Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman’a Atfedilen Olayların Mucizeliği Problemi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1050314

Anahtar Kelimeler:

Tefsir, Kur’an, Dâvûd, Süleyman, mucize

Özet

Kur’an’da, dağların ve kuşların Hz. Dâvûd’la birlikte Allah’ı tesbih ettikleri ve kendisine zırh yapma sanatının öğretildiği belirtilmiş; Süleyman peygamberle ilgili olarak da rüzgârın emrine verildiği, kendisi için bakırın su gibi akıtıldığı, cinlerin emrinde çalıştığı ve kendisine kuş dilinin öğretildiği ifade edilmiştir. Geçmiş müfessirlerin kahir ekseriyeti tarafından bu olaylar mucize olarak kabul edilmiştir. Son zamanlarda yaşayan bazı araştırmacı ve akademisyenler ise bunların mucize olmadıklarını ileri sürmüşlerdir. Bu makalede Kur’an’ın anlatım tarzı ve üslup özelliklerinin yanı sıra tarihi bilgiler ve belgeler de dikkate alınarak bu olayların birer mucize mi yoksa birer lütuf ve nimet mi oldukları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

12/30/2021

Nasıl Atıf Yapılır

BAKKAL, A. (2021). Kur’an’da Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman’a Atfedilen Olayların Mucizeliği Problemi. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (18), 417–450. https://doi.org/10.16947/fsmia.1050314

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler