Mimarların Köşe Bina Tasarımı Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1050324

Anahtar Kelimeler:

Köşe, köşe bina, köşenin tasarımı, mimari tasarım

Özet

Köşenin tasarımı, mimari tasarım alanında önemli bir problem olarak yer almakta ve kent köşelerinin anlamsal olarak kentlinin sosyal yaşamındaki önemi vurgulanmaktadır. Bu çalışma, mimaride köşelerin anlamına ve mimarların köşe bina tasarımı yaklaşımlarına odaklanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda mimarlara uygulanmak üzere sorgulama metni tasarlanmış ve veri analizi yöntemi olarak parametrik hipotez testleri içerisinde yer alan bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. T test grubunda veriler köşe parselde bina tasarlayanlar/tasarlamayanlar olmak üzere analiz edilmiş ve anlamlılık analizinde ölçüt olan, ″005″ değerine eşit veya küçük bir değer izlenmemiştir. Değerlendirme sonucunda köşe parselde bina tasarlayan ve tasarlamayan mimarlar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

İndir

Yayınlanmış

12/30/2021

Nasıl Atıf Yapılır

YILMAZ, N., & SABAN, F. D. (2021). Mimarların Köşe Bina Tasarımı Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (18), 503–530. https://doi.org/10.16947/fsmia.1050324

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler