Ortaçağ Dilenci Keşiş ve Gezginci Derviş Topluluklarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1136427

Anahtar Kelimeler:

Dilenci keşişler, gezgin dervişler, Ortaçağ, Avrupa, Yakındoğu

Özet

XII. asrın sonu ve XIII. asrın geneli itibariyle Avrupa’dan Hindistan’a kadar olan coğrafyada dini ve sosyal hayatta önemli değişimler meydana gelmiştir. Resmi dini otoriteler dışında keşiş ve dervişlerden oluşan topluluklar zuhur etmiş ve Ortaçağ dini hayatında önemli bir konuma yükselmişlerdir. Genel olarak tarihçiler bu tarz dini hareketleri yerel tarzda ele almışlardır. Örneğin, Ortaçağ Avrupa tarihçileri sadece Katolik dünyasındaki dilenci keşiş gruplarına odaklanırken, Ortaçağ İslam tarihçileri de çeşitli derviş toplulukları üzerinde durmuşlardır. Fakat Ortaçağ’da yaşanan dinsel dönüşüm daha genel bir perspektifle ve karşılaştırmalı bir şekilde incelemeyi gerektirmektedir. Dolayısıyla bu makalede Ortaçağ Avrupası’ndaki dilenci keşiş hareketleri ile İslam dünyasındaki gezginci derviş grupları karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacak ve benzer yönleri
vurgulanacaktır. Böylelikle yerel dinamiklerden ve dini sınırlardan ziyade Ortaçağ’da farklı coğrafyalarda benzer dini gelişmeler yaşandığı üzerinde durulacaktır.

İndir

Yayınlanmış

06/28/2022

Nasıl Atıf Yapılır

ŞEN, M. S. (2022). Ortaçağ Dilenci Keşiş ve Gezginci Derviş Topluluklarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19), 37–65. https://doi.org/10.16947/fsmia.1136427

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler