Gençlerin İyiliğe Yönlendirilmesinde Fütüvvet ve Halvet der-Encümen İlkelerinden Yararlanılması

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1136438

Anahtar Kelimeler:

Tasavvuf, fütüvvet, halvet der-encümen, gençlik, iyilik

Özet

Gençlik, insan hayatının en dinamik ve heyecanlı dönemidir. Bu dönemin özelliklerinden olan dinamizm ve heyecan ise gençlerde olumlu ve olumsuz düşünceler, hedefler ve eylemlerin etkisini katlayıcı özelliğe sahip faktörlerdir. Gençlerin bağımlılıkla neticelenen zararlı ve kötü alışkanlıklara kapılmadan, kendilerini mutlu edecek olumlu hedeflere yönlendirilmeleri gerekir. Bu hedeflerden biri kariyer sahibi olmak, diğeri ve daha önemlisi ise manevî değerlere bağlı ve iyilik eksenli bir hayat anlayışını benimsemek olmalıdır. Bu iki hedefe ulaşmak için gençlerin terbiye esaslı bir eğitim alması gereklidir. Gençlerin kulluk görevinin farkında, ahlâkî donanıma sahip, zararlı alışkanlıklardan uzak ve halka yararlı işler yapan fertler olabilmeleri daima arzu edilmiştir. Bu hususta günümüz gençliğine yön verebilecek bir anlayış tasavvuf düşüncesinden uyarlanabilir.
Bu düşünceden hareketle bu makalede önce merhametli, yiğit ve iyiliksever gençlerin yetiştirilmesi için tasavvuf kitaplarındaki fütüvvet tariflerinin önemi üzerinde durulacaktır. Bundan sonra ise yine gençlerin iyiliğe yönlendirilmesinde “halvet der encümen”, bir başka deyişle “halk içinde Hak ile olmak” ilkesinin yararına dikkat çekilecektir.

İndir

Yayınlanmış

06/28/2022

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZSARAY, M. (2022). Gençlerin İyiliğe Yönlendirilmesinde Fütüvvet ve Halvet der-Encümen İlkelerinden Yararlanılması. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19), 117–134. https://doi.org/10.16947/fsmia.1136438

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler