Âyetler Işığında İnanç Açısından Reenkarnasyon

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1136466

Anahtar Kelimeler:

Kelâm, İslâm, inanç, reenkarnasyon, ruh

Özet

Tenâsüh diğer adıyla reenkarnasyonun varlığı çok eskilere dayanan bir düşünce ve inanış şeklidir. Bu düşüncenin eski Yunanlılarda olduğu gibi özellikle de Hint yarımadası ve çevresinde yayıldığı görülmektedir. İslâm toplumlarında ise bazı marjinal grup ve kişiler tarafından savunulmaktadır. Bunun dışında İslâmın geneli tarafından kabul görmeyip reddedilmektedir. Bu çalışmada, reenkarnasyonu savunanlar her ne kadar bir kısım âyetleri delil getirmeye çalışsalar da bunun doğru olmadığı getirdikleri bu âyetlerden yola çıkılarak ispat edilmektedir. Ayrıca bu çalışmada reenkarnasyon inancının, Allah’a iman, öldükten sonra diriliş (ahiret âlemi), insanın günahlarının şahsiliğine, ruh ve beden bütünlüğü ile insanın yaratılışına uymadığı ve İslâm inancında kesinlikle kabul edilmeyip red edildiği üzerinde durulmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

06/28/2022

Nasıl Atıf Yapılır

TAŞDELEN, M. (2022). Âyetler Işığında İnanç Açısından Reenkarnasyon. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19), 155–187. https://doi.org/10.16947/fsmia.1136466

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler