Tahirü’l-Mevlevî, Aruz-Kâfiye-Nazım Türleri ve Nazım Şekilleri- Tedrîsât-ı Edebiyyeden Nazm ve Eşkâl-i Nazm

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.16947/fsmia.1136526

İndir

Yayınlanmış

06/28/2022

Nasıl Atıf Yapılır

BEŞENK, G. (2022). Tahirü’l-Mevlevî, Aruz-Kâfiye-Nazım Türleri ve Nazım Şekilleri- Tedrîsât-ı Edebiyyeden Nazm ve Eşkâl-i Nazm. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19), 441–444. https://doi.org/10.16947/fsmia.1136526

Sayı

Bölüm

Yayın Değerlendirme