“Beton Duvarlar Arasında Açan Çiçek”: Modern Kente Ve Kentleşmeye Karşı Erdem Bayazıt’ın Şiiri

M. Fatih ANDI

Özet


Toplumların modernleşme süreçleri, geleneksel şehirlerden modern kent hayatına
geçiş olgusunu da beraberinde getirir. Bu ise, o şehrin mensupları için süregelen hayatın
değişmesi ve farklı, yabancı bir hayata geçiş demektir. Bu farklılaşma ve yabancılaşma
olgusu, modern dönem şairlerinde üç farklı tepkiyi ortaya çıkarır. Şair kente bağlı, hatta
bağımlıdır. Kentin dışında bir hayat düşünememektedir yahut kentten nefret etmekte,
kendisini tabiatın kucağına atmak istemektedir. Bir üçüncü şair tipi ise, geleneksel toplumun
daha insanî gelen değerlerinden, yüzyılların oluşturduğu medeniyet birikiminden
uzaklaştırıcı bir olgu olarak modern kentleşme olgusunu karşısına almakta ve ona tepkiler
ve eleştiriler oluşturmaktadır. Modern Türk şiirinin önemli isimlerinden birisi olan Erdem
Bayazıt, kent karşısında bu üçüncü grup şairlerdendir ve şiirlerinde modern kenti birçok
görünümü ve şartları açısından eleştirir. Onda modern kent, imkân(sız)lıkları, mekânları,
kural ve görünüm biçimleri ile kendisine isyan edilen, karşı konulan, alternatif yaşama
birimleri geliştirilmesi gereken bir olgudur.

Anahtar Kelimeler


Türk Şiiri; Modernleşme; Kentleşme; Erdem Bayazıt; Gelenek

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)