Mehmed Âkif’in Fatih Kürsüsünde ve Âsım’da Hadis Atıfları

Zekeriya GÜLER

Özet


Safahat’ta Mehmed Âkif’in Kur’an âyetleri, hadisler ve sahâbe uygulamaları ışığında
bireysel ve toplumsal problemlere çözüm yolları aradığı bilinen bir husustur. “Mehmed
Âkif’in Fatih Kürsüsünde ve Âsım’da Hadis Atıfları” konulu bu makalede, “İslâm
şâiri”nin atıfta bulunduğu hadislerin kaynakları tesbit edilerek açıklamaları yapılmıştır.
Ele alınan toplam sekiz hadis atıfı, Mehmed Âkif’in Kur’an, hadis ve sünnet bilgisi yanında
sahâbe hayatına vukufunun ipuçlarını vermektedir. Onun, Rasûl-i Ekrem’e nisbeti
asılsız (mevzu) olan haberler karşısında prensip olarak titiz ve münfail olduğu görülmektedir.
Ne var ki bazen onun, sübut ve sıhhat derecesini araştırmadan hadisleri kullandığı
da vâriddir. Ancak bu durum, gözden kaçan ve kasıtsız mevzu diye nitelenen bir tasarruf
olarak değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler


Mehmed Âkif; Safahat; Fatih Kürsüsü; Âsım; Hadis

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)