Atlansoy’un “Su Burcu”nda Metinlerarasılık

Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU

Özet


Metinlerarasılıkta yazarın etkileşim içinde olduğu metinler okur çabasıyla ortaya
konulurken, şairin çağdaşlarıyla ve geçmişte yazılanlarla kurduğu ilişkinin derecesi de
gözler önüne serilir. Her metin başka metinlerle ilişkili, her metin başka metinlerin ağlarıyla
örülü şekilde geleneği yeni bir bütün içinde yeniden şekillendirerek yapılanırken,
kendinden sonra yazılacak olanlara da bu yönüyle kaynaklık eder. Metinlerarasılık
sayesinde metinlerin direkt veya değişerek, dönüşerek varlığını sürdürdükleri görülür.
Bu çalışmada Hüseyin Atlansoy’un “Su Burcu” adlı eserinde gelenekten metinlerarasılık
yoluyla taşınmış olan unsurlar tespit edilecek; modern şiirin gelenekle kurduğu bağa bu
noktadan bakılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Hüseyin Atlansoy; Su Burcu; Metinlerarasılık; Gelenek; Modern Türk Şiiri

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)