Molla Muhammed Timur’un Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümesi

Feyzi ÇİMEN

Özet


Bu makalede Molla Muhammed Timur tarafından 1131 (1718-19) tarihlerinde Kaşgar’da
kaleme alınan Çağatayca Kelile ve Dimne tercümesi tanıtılıp söz konusu metnin
nüshaları karşılaştırılacaktır. Eserin özgün adı Âŝâru’l-imâmiye’dir. Âŝâru’l-imâmiye de
kaynak olarak Kelile ve Dimne’nin Farsça tercümesi olan ve Kaşifi tarafından kaleme
alınan Envâr-i Süheylī’ye dayanmaktadır. Hollanda Leiden Üniversitesi Kütüphanesi
6269’da ve Özbekistan Fenler Akademisi Ebu Rayhan Biruni Şarkşinaslık Enstitüsü Yazma
Eserler Bölümü P11307’de kayıtlı olmak üzere iki nüshası vardır.

Anahtar Kelimeler


Molla Muhammed Timur; Çağatay Türkçesi; Kelile ve Dimne; Âŝâru’l-İmâmiye; Envār-ı Süheylī

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)