II. Bayezid Devri Tarihçiliği ve İlk Standart Osmanlı Tarihleri

Abdülkadir ÖZCAN

Özet


XV. yüzyıl ortalarında başlayan Osmanlı tarihçiliği İstanbul’un fethinden
sonra canlı bir döneme girdi ve çok sayıda eser kaleme alındı. Ancak ilk standart
Osmanlı tarihleri II. Bayezid döneminde yazıldı. Bu eserlerin ortaya çıkmasında
Sultan Bayezid’in özel ilgisinin olduğu kesindir. Makalemizde II. Bayezid devrinde
yazılmış umumi ve hususi nitelikteki eserler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Osmanlı Tarihçiliği; II. Bayezid; Tevârîh-i Âl-i Osman

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)