Sosyal Değerler Emek ve Sosyal Edebiyata Dair Bazı Düşünceler

Osman SARI

Özet


İnsanların faaliyet ve davranışlarının ölçüsü olan, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını
gidermeye yarayan ve onları diğer varlıklardan ayıran ilkelere veya araçlara sosyal
değerler diyebiliriz.
Sosyal değerlerin en başta gelen özelliği faaliyet ve davranışlarımızın ölçüsü (veya
kriteri) olma özelliğidir. Yani sosyal değerler doğru ile yanlışın, iyi ile kötünün, güzel
ile çirkin olanın, hak ile zulmün ne olduğunun anlaşılmasında bize ölçüler, kriterler sunmaktadır.
Sosyal değerlerin diğer özellikleri insana özgü olması, evrensel olması, çift kutuplu
olması, kendi aralarında bütünlük ve paralellik içinde olmasıdır. Bunlara ek olarak sosyal
değerlere sahip olmak biz insanlara mutluluk, eksikliği ise mutsuzluk verir. Sosyal değerlere
ihtiyacımız ise bütün ihtiyaçların üzerindedir.
Sosyal değerlerin kendi içinde bir sistem oluşturup oluşturmadığı ya da nasıl sınıflandırılacağı
üzerinde önemle durulması gerekir. Sonuçta sosyal değerleri maddi değerler
ve manevi değerler olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Emek ise hem maddi hem de manevi
değerin bir arada bulunduğu bir sosyal değerdir. Edebiyatın da sosyal değerlerden biri
olan estetik değerin içinde yer aldığını, onun da sosyal sorunlara daha çok yönelerek bir
sosyal edebiyat düzlemine doğru kayması gerektiğini belirtmeliyiz.

Anahtar Kelimeler


Değer; Sosyal Değer; Değer Çeşitleri; Emek Değeri; Hakikat Değeri; İyilik Değeri; Güzellik Değeri; Adalet (Hak) Değeri; Değerlerin Özellikleri

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)