Atlansoy’un “Su Burcu”nda Metinlerarasılık II

Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU

Özet


Metinlerin değişerek ve dönüşerek varlıklarını sürdürdükleri savıyla yola çıkan metinlerarasılığa
göre, bir metin, kendini, geçmişle yeniden kurar ve geleceğe de karışarak
devamlılık arz zeden bir çizgiye eklemlenir. Barındırdığı çeşitli kodlarla yazarının beslendiği
kaynakları ortaya koyar. Bir yandan yazarın geçmişle ilişkisini anlamamıza da imkân
sağlarken diğer yandan geleceğin metinlerinin inşasına da su taşır. Söz konusu kodların
tespiti, metinlerarasılığın alanıdır. Bu çalışmada Hüseyin Atlansoy’un Su Burcu adlı eserinde
gelenekten metinlerarasılık yoluyla taşınmış olan unsurlar, Ana Metinsellik/Türev
(Hypertextualité), Yan-Metinsellik(Paratextualité), Üst-Metinsellik (Architextualité) ve
Yorumsal Üst-Metin (Métatextualité) ilişkileri açısından tespit edilecek ve ilişkiler, gelenek
kodlarından nasibi ve gelecek kurgularına katkısı bağlamında değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler


Hüseyin Atlansoy; Su Burcu; Metinlerarasılık; Gelenek; Modern Türk Şiiri

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)