Devrinden Seyrine Sultan III. Murad’ın Kitâbü’l-Menâmât’taki Mektuplarına Dair Bazı Tespitler

Türkân ALVAN

Özet


Sultan III. Murad, (s.1574-1595), Osmanlı padişahları içinde rüyalarını ve dervişliğini
kendi ağzından anlatan tek sultandır. Sultan III. Murad’ın Şüca Dede’ye
seyr ü sulûku sırasında yazdığı yüzlerce mektubu Başmirahor Nuh Ağa Kitâbü’l-
Menâmât adıyla istinsah etmiştir. Bu eser, sadece Sultan III. Murad’ın tasavvuf
tecrübesini ve şeyhiyle diyaloglarını içermez; aynı zamanda Şabanîyye tarîkatının
seyr ü sulûk anlayışını, vahdet-i vücud tartışmalarını ve sarayın iç dünyasını,
devrin politikalarını ayrıntılarıyla anlatır. Çalışmamızda Kitâbü’l-Menâmât’daki
mektuplarına göre Sultan III. Murad’ın devrindeki olaylar ile padişahın tasavvufî
yönü analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler


Sultan III. Murad; Şeyh Şüca; Rüya Mektupları; Şiir; Tasavvuf

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)