Kavramların Çağırdıkları/Çağrıştırdıkları: Metinlerarasılık Bağlamında İstiklâl Marşı

Demet KOÇYİĞİT

Özet


Geçmişten günümüze kadar eserler çeşitli şekillerde yorumlanmış, farklı odak noktaları
esas alınarak tek bir eserden farklı farklı anlamlar, okumalar, değerlendirmeler sunulmuştur.
Türk milli marşı olan İstiklâl Marşı, hem tarihi hem manevi olarak değer verilmiş,
çeşitli şekillerde yorumlanmış bir eserdir. Bu çalışmada İstiklâl Marşı, metinlerarası
ilişkiler kuramına uygun şekilde bir okumaya tabi tutulacaktır. Metinlerarasılık kuramı
metni kendinden önceki ve dönemindeki metinlerle ilişkili olarak ele alan bir kuramdır.
Bu kurama göre İstiklâl Marşı’nın metinlerarası okumaya uygunluğu incelenmiş ve elde
edilen verilere göre bu bağlamda okunduğunda dikkat çekici sonuçlar elde edildiği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler


İstiklâl Marşı; Metinlerarasılık; Şiir; Kuram

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)