Zeytinburnu Kentsel Mekânında Soydaş Diyasporasının Örgütlenmesi

Yasemin Çakırer ÖZSERVET

Özet


Diyasporik gruplar aynı anda iki ülkeyi eş zamanlı yaşayan, kendi çıkış ülkelerine
yönelik ekonomik, sosyal, politik çeşitli ağlara sahip olan ve bu ağlar içerisinde oldukça
hareketli olan göçmen gruplarıdır. Diyaspora sözcüğü daha çok, yerinden edilmiş ve
ulusötesi yaşamlara sahip göçmen gruplarını tanımlasa da, gönüllü olarak yerinden olan
göçmenler de kendi içlerine kapanık yaşamları ve sosyal ağlarıyla diyasporaya dahil olabilmektedir.
Günümüzde bu anlamda diyaspora genişletilmiş, içerdiği gruplar oldukça
çeşitlenmiş durumdadır. Bu çalışmada, İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde yurtdışından
gelen ve (Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Afganistan ve Doğu Türkistan’dan gelen)
Türk kökenli olan göçmenlerin yani soydaş diyasporasının mekanda örgütlenmelerine
değinilmektedir. Kendi içlerinde gruplaşmaları ve mekânda çeşitli şekillerde gerçekleşen
örgütlenme biçimlerinden bahsedilmektedir. Araştırmada diyaspora kavramına mekânsal
ve örgütsel açıdan bakılmaktadır. Zeytinburnu soydaş göçünün mekansal olarak en
çok yoğunlaştığı bölgelerden biridir. Farklı coğrafyalardan gelen Türk kökenli göçmenler
aynı mekanda birbirine değmeden ağlar ve bağlar kurmuşve belirli sokak, mahalle ile tanımlanır
hale gelmiştir. Zeytinburnu ilçesi, Türk kökenli diyaspora için İstanbul’da hatta
Türkiye’de önemli bir merkez konumundadır.

Anahtar Kelimeler


Soydaş Diyasporası; Türk Kökenli Göçmenler; İstanbul; Zeytinburnu

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)