Ali Alparslan Hoca (1922–2006)

Muhittin SERİN

Özet


1980 senesinde Eski Türk Edebiyatı alanında profesörlüğe yükselen Ali Alparslan,
edebiyat yönü kadar Hüsn-i Hat konusunda yapmış olduğu teorik ve pratik
çalışmalar ile büyük üstatlarından biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle bu
alanda Ta’lik, Divânî, Celî Divânî ve Rik’a yazıları konusunda ihtisas sahibidir.
Basılmış kitapları yanında ilmî dergilerde Türk Edebiyatı ve Hat konusu ile ilgili
birçok makalesi bulunmaktadır. 24 Ocak 2006’da hayata gözlerini yuman Prof.
Dr. Ali ALPARSLAN ardından kaleme alınan bu metin, FSM Vakıf Üniversitesi
GSF’nde düzenlenen bir panel vesilesiyle onun özellikle hattatlık yönünü değerlendirmek
üzere yazılmış bir anma konuşmasından ibarettir.

Anahtar Kelimeler


Hat; Hattat; Ali Alpaslan; Ta’lik Hattı; İslam Sanatı

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)