“İstiklâl Marşı”nın Kültürel Kodları ve Metinlerarası İlişkiler

Kadriye ALEV

Özet


Metinlerarasılık kavramı genel anlamıyla iki ya da daha çok metin arasında kurulan
her türlü anlamsal ve biçimsel alışveriş olarak tanımlanmıştır. Bütün metinlerin bir başka
metinden beslendiği, kavramların ve olayların metinden metne geçerek anlam ve bağlam
yönünden zenginleştiği fikrinden yola çıkarak metinlerarasılık bir yönüyle de gelenekle
ilişkilendirilmiştir. Gelenek, metnin beslendiği diğer metinle beraber yeniden üretilmekte,
her metnin arkasında o metni oluşturan diğer metinlerin zihin dünyası yatmaktadır.
Bu sebepten metnin yapısı ve niteliğine bağlı olarak yönteme yaklaşım tarzları farklılık
arz etmektedir. Çalışmanın konusunu teşkil eden “İstiklâl Marşı” edebi bir metin olarak
bu bağlamda değerlendirilecek, yöntemin elverdiği ölçüde metinlerarası ilişkilere dikkat
çekilecektir.

Anahtar Kelimeler


İstiklâl Marşı; Metinlerarasılık; Mehmet Akif Ersoy

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)