Elyazması Mecmualarda Gündelik Hayat, Güncel Sorunlar ve Günlük Dil: 18. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatında Mahallileşmenin Kapsamı

Fikret TURAN

Özet


Elyazması mecmualarda gündelik hayata dair konuların günlük konuşma dili
unsurlarıyla ifadesi 18. yüzyılda yaygınlaşmaya başlar. Bu metinlerde toplum
içinde tartışma ve çatışma konusu olan kahve, tütün, tarikat-medrese çekişmesi,
güncel olaylara tarih düşürme gibi konu ve uygulamalar farklı görüş ve bakış
açılarıyla ortaya konarken mecmuaların farklı düşüncelerin dile getirildiği bir düşünce
forumu işlevine sahip olduğu görülür.

Anahtar Kelimeler


Elyazması Mecmualar; Osmanlı Edebiyatı; Edebiyat ve Gündelik Hayat; Konuşma Türkçesi; Edebiyatta Mahallileşme

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)