Kur’ân ve Sünnet Bağlamında Avın Ekolojik Dengeye Olumsuz Etkisi Üzerine

Bahattin DARTMA

Özet


Yüce Allah kâinâtı, ölçülü bir şekilde içine tevdî ettiği nimetleriyle birlikte insan
için yaratmıştır. Ancak insan, bu ölçülü nimetleri ölçüsüz bir şekilde kullanınca, çeşitli
sorunlara neden olan tabiî dengenin bozulması hâdisesi ortaya çıkmıştır.
Tabiî dengenin korunmasında önemli unsurlardan biri de hayvanlardır. Dolayısı ile
ekolojik sorunların çözümünde ve önlenmesinde hayvan unsurunu çok iyi değerlendirmek
lazımdır.
Bu münasebetle, çeşitli ekolojik problemlere neden olan tabiî dengenin bozulmasının
sebeplerinden biri de hayvan avlamaktır. Söz konusu problemin çözümünde hayvan avlamayı
açlık, kıtlık ve yokluk gibi zarurî hallere hasretmek, sorunun çözümü için en tutarlı
yol olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler


Kur’ân; Sunnet/Hadis; Av/Avlanma; Ekolojik Denge; Zaruri Hal; Fakirlik; Açlık; Kıtlık; Yokluk; Ruhsat; Cevaz

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)