“Gecenin Ebrûzeni” Adlı Şiiri Yeniden Okumak

Murat KARA

Özet


Gerçek şiirin öldüğüne dair bazı tartışmaların yapıldığı bir dönemde kaleme alınan
Ebrû Şiirleri, Türk edebiyatında yepyeni bir damarı keşfetmiştir: Ebrûzen nazarıyla şiirler
yazmak. İşte bu yazı Hasan Akay’ın Ebrû Şiirleri adlı kitabında bulunan dikkat çekici
metinlerden birisi olan “Gecenin Ebrûzeni” adlı şiiri ”yeniden okuma” çalışmasıdır.
Bu çalışmada merkeze alınan sadece metin değildir. En az metin kadar yazarın, okurun,
içinde yaşanılan hayatın hatta dost ufuklarda seyahat eden başka metinlerin de söz hakkı
vardır. Şiirin gerçek değerinin ve anlamının ortaya çıkarılması adına bu bir zorunluluktur.

Anahtar Kelimeler


Şiir; Ebrû; Endişe; Belirsizlik; Okumak

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)