Seçim Sloganlarının Seçmen Hissiyatına Tercüman Olma Yarışı: 30 Mart 2014 Seçimlerinin Bir Analizi

Muammer ÖZTÜRK

Özet


Sloganlar, seçim yarışlarında hedef kitle olan seçmenin dikkatini çekerek onları ikna
etme yönüyle siyasi partilerin etkili siyasal iletişim araçlarıdır. Sloganlar, seçim süreçlerinde
açık hava ilanları (bill-board) ve bez afişler yoluyla seçmen kitlesine doğrudan
erişim imkânı sunmaktadır. Bu makale, halkın hissiyatına tercüman olabilen sloganların
seçmenin ikna edilmesindeki başarı şansının daha yüksek olduğu tezini işlemektedir. Halkın
hissiyatına tercüman olabilme kabiliyeti, bu makalede esas alınan üç boyutlu analiz
çerçevesinin adıdır. Halkın hissiyatına tercüman olabilen sloganlar, kelime seçimi ve mesaj
yükü yönüyle genel halk kitlesinde bir karşılığa denk gelebilen mesajlardır. Sloganlarda
özlü, yalın ve çarpıcı kelimelerin seçilmesiyle genel halkta karşılık bulan bir dil düzeyinin
tutturulması, birinci boyutu oluşturmaktadır. İkinci boyut ise halkta karşılığı olan
dil ile ifade edilen mesajın yine halkta karşılığı olan bir meseleyi resmetmesi ve üçüncü
boyut olarak da ona bir çözüm sunması durumudur. Makaledeki bu analiz çerçevesi, 30
Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde üç büyük siyasi partinin (Adalet
ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi) kullandığı
slogan örneklerine tatbik edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Seçim Sloganları; Siyasal İletişim; Siyasal Pazarlama; Değer Önermesi; İkna; 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)