Giovanni Molino’nun 1641 Yılında Yayımlanan Dittionario Della Lingua Italiana-Turchesca İsimli Eserinde Bazı Türkçe Yardımcı Fiiller Üzerine

Ewa SIEMIENIEC-GOLAS, Çev. Gülderen TOKMAK

Özet


Türkçe bazı fiillerin temel fonksiyonlarının yanı sıra isim kalıplarıyla birleşik fiiller
oluşturan yardımcı bir görevi de vardır. Bu görev sadece modern Türkçede değil aynı
zamanda Osmanlı Türkçesinde de bilinmektedir. Bu makalenin amacı etmek, olmak, eylemek,
kılmak fiillerinin bu görevdeki kullanımlarına örnek göstermektir.
Giovanni Molino’nun 17. yy İtalyanca-Türkçe Sözlük’ünden alınan sözcük örnekleri
incelemenin temelini oluşturmaktadır. Örnekleri incelediğimizde, Osmanlı Türkçesinde
bilhassa etmek fiilinin, nispeten daha az da olmak fiilinin birleşik fiillerin oluşumu sürecinde
sıklıkla yer aldığını, bununla birlikte eylemek ve kılmak fiillerinin nadiren bu
fonksiyonu yerine getirdiğini belirtebiliriz. Aslında, etmek ve olmak fiillerinin modern
Türkçede hâlâ bu fonksiyonu yerine getirdiği; ancak bunun Osmanlı Türkçesinde aynı
ölçüde olmadığı gözlemlenebilir.

Anahtar Kelimeler


Osmanlı Türkçesi; Türkçede Yardımcı Fiiller

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)