Fatih Sultan Mehmet Dönemi Topları ve Değişen Üretim Paradigması

Fevzi YILMAZ

Özet


Bu çalışmanın ilk hedefi Osmanlıların top dökümü bağlamında, kabiliyetleri ve üstünlüklerini
ortaya koymaktır. Çalışmada, doğal ve insan yapısı (Bronz gibi) malzemelerin
Fatih dönemi uygulamaları ve gelişmeleri incelenmiştir. Atalarımızın hangi zorluklarla
uğraştıklarını yeni neslimize göstermek çalışmanın ikinci hedefidir. Diğer amaç ise;
bilim ve teknolojide görülen gelişmeler, tarım toplumundan endüstri toplumuna geçiş ve
bilgi toplumuna sıçrayışı üretim ekseninde incelemektir.

Anahtar Kelimeler


Osmanlı Topu; Şahi; Bronz; Tarım Toplumu; Endüstri Toplumu; Bilgi Toplumu

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)