Cumhuriyet Döneminde (1923-1960 Arası) Meâl Çalışmaları

Sadrettin GÜMÜŞ

Özet


Kur’ân’a yapılan güzel hizmetlerden biri de onun çeşitli dillere tercüme edilmesidir. Şüphesiz Allah kelâmını beşer lisanına tercüme etmenin büyük zorlukları vardır. Kur’an-ı Kerim gibi üstün edebî ve mânevî özellikler taşıyan bir kitabı tam olarak başka dile aktarmak mümkün değildir. Bu nedenle Kur’an’ın başka dillere aktarılmasına “tercüme” yerine “eksik ifade” anlamına gelen “meâl” terimi tercih edilmiştir. Kur’an’ın Arapça dışındaki dillere çevirisinin Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında başladığına dair rivayetler vardır. Zamanımızda 100’den fazla dile çevrildiği bilinmektedir. Araştırmalardan elde edilen verilere göre Kur’an tam olarak, ilk defa Hicrî IV. veya V., Miladî X. veya XI. Asırda Saman oğulları devleti dönemde önce Farsçaya sonra da Türkçeye tercüme edilmiştir. Daha sonra da Anadolu Türkçesine satır arası veya tefsir
şeklinde tercüme edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Kur’ân-ı Kerim; Tercüme; Meâl; Türkçe; Meşrutiyet; Türkiye; Cumhuriyet; Mâverâunnehir; Anadolu

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)