Ütopyadan Doğmak, Ütopya Doğurmak: Heterotopya Kavramı ve Heterotopya Bağlamında Balık İzlerinin Sesi

Gülsün NAKIBOĞLU

Özet


Heterotopyalar modernite bağlamında ütopyaların hayata geçirilme girişimlerinin doğal bir sonucu olarak değişme ve gelişme eğilimi gösterirler. Heterotopya kavramsal olarak her zaman ütopya ile yakından ilişkilidir. Buket Uzuner’in Balık İzlerinin Sesi romanı
daha önce yapılan çalışmalarda çoğunlukla romanın sonunda anlatılan ütopya adası açısından değerlendirilmiştir. Bu makalede roman bütünüyle incelenmekte, ütopyadan doğan ve ütopya doğuran bir heterotopyanın anlatımı olarak ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Ben; Öteki; Ben-Öteki Diyalektiği; Normalleştirme; Heterotopya; Ütopya; Distopya; Roman; Panoptikon; Süper-Panoptikon; Sinoptikon

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)