Macarların Kahraman Düşmanı Son Budin Valisi Abdurrahman Abdi Paşa

Abdülkadir ÖZCAN

Özet


Macaristan’ın önemli bir kısmı 1526 Mohaç Savaşı sonrasında Osmanlı idaresine girdi. Ülke başta Budin olmak üzere birkaç eyalete bölündü ve yaklaşık 150 yıl Osmanlı yönetiminde kaldı. 1683 Viyana bozgunu sonrasında Avusturyalılar ile yapılan ve yıllarca süren savaşlarda kahramanca savunuldu, fakat 1686’da bu devlet tarafından işgal edildi. Bu makalede Budin’in son valisi Abdurrahman Abdi Paşa’nın savunma sırasında yaptığı mücadeleleri, şehit oluşu ve Budin’in elden çıkışı ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler


Abdurrahman Abdi Paşa; Mohaç Savaşı; Budin Eyaleti; Osmanlı İmparatorluğu; Avusturya

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)