T. S. Eliot’ın Paul Valéry’yi “Takdim”i

çeviren Adem CAN

Özet


Bu yazı Paul Valéry’nin meşhur The Art of Poetry adlı eserinin İngilizce tercümesine T. S. Eliot’ın yazdığı takdim yazısıdır. Yazıda Valéry’nin poetik düşüncesi değerlendirilmiştir. Bu poetikanın kaynakları ve tekâmülü üzerinde durulmaktadır. Şairin şiiri ile şiir düşüncesi arasındaki ilgi belirlenir. Valéry’nin poetik düşünceye katkısı tenkit edilmekte ve saf şiire varan düşünce çözümlenmeye çalışılmaktadır. Modern şiir ve poetikanın kurucularından olan iki önemli ismin biri diğerini taktim ederken şiirin önemli meselelerine temas edilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Valéry; Eliot; Şiir Sanatı; Poetika; Saf Şiir

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)