Vizyondan Temaya Şiir Tecrübesi -Seçilmiş Örnekler Üzerine Bir Araştırma

Sâcide ‘Abdulkerîm HALAF

Özet


Bu çalışma, modern şiir yazımında köklü bir geçmişi olan şairlerin şiir örneklerinin analizi üzerine bir araştırmadır. Bu şairler şunlardır: Lübnanlı şair Halîl Havî, Mısırlı şair Ahmed Abdulmuʻtî Hicazî ve Iraklı şair İsa Hasan el-Yasirî. Araştırma, her şairin şiir tecrübesi hakkında benimsediği şiir vizyonu ile şiirin teması arasında yoğunlaşır. Araştırma, şair Halil Havî’nin sembolik, efsanevi ve felsefik
olan zengin tecrübesini analiz eder. Şöyle ki ölümün konusu ve görsel kısımları hakkında şairin şiirsel tecrübesini oluşturan zengin nitelemesiyle ön plana çıkıyor. Daha sonra şair Ahmed Abdulmuʻtî Hicazi’nin özel şiir konusunun taşra ve şehir arasındaki mücadeleyle
bağlantısına değinir. Ayrıca bu araştırma şair İsa Hasan el-Yasirî’nin de şiirsel tecrübe ve kadın arasındaki bağlantı konusunda şekillenen tecrübesini analiz eder ki bu, asırlar boyunca birçok şairin tecrübesinde bulunan en romantik ve en yaygın konudur. Araştırma,
kasidelerin analizi ve vizyon ile tema arasındaki bağlantısının özü hakkında, bu seçkin şairlerin özelliklerini ortaya çıkartmakla sona erer.

Anahtar Kelimeler


Şiir Tecrübesi; Şiir Vizyonu; Şiir Teması; Modern Şiir; Estetik Analiz

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)