Âkif Literatürüne Yeni Bir Katkı: Mehmet Âkif Ersoy’un Kur’ân Anlayışına Dair Yapılan Çalışmalar Üzerine Bibliyografik Bir Deneme

Ercan ŞEN

Özet


Hayatı, şairliği, fikirleri ve mücadelesi bakımından ülkemizde hakkında en çok yazı, makale ve kitap kaleme alınan kişilerden biri hiç şüphesiz Mehmet Âkif Ersoy’dur. Nitekim bu durum matbuatta hem Âkif’in şahsı hem de düşünceleriyle ilgili pek çok araştırma yapılmasına vesile olmuş ve olmaya da devam etmektedir. O kadar ki hakkında yazılan yazıların çokluğu ve çeşitliliği bir süre sonra belirli açılardan söz konusu çalışmaların tasnifini zorunlu kılmış ve bu da bazı bibliyografik çalışmaların yapılmasını gerekli hale getirmiştir. Buradan hareketle biz de Âkif’in Kur’ân’ın anlaşılmasına dair görüşlerini ortaya koymaya çalışan kitap, tez, makale gibi çalışmaları bir araya getirmek suretiyle
Âkif’e dair bibliyografik çalışmaların kapsamının genişlemesine katkı sunmaya gayret ettik.

Anahtar Kelimeler


Mehmet Âkif; Kur’ân; Yorum; Literatür

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)