Hasan Akay’ın Âh Vakfı Şiirini Metinlerarasılık Bağlamında Okumak

Rafet ŞİMŞEK

Özet


Bu makalede Hasan Akay’ın Âh Vakfı şiiri metinlerarası ilişkiler bağlamında tahlil edilmektedir. Şiirdeki âh ve vakıf kavramlarının kültürel ve geleneksel okuması yapılarak Genette’nin ortakbirliktelik ilişkisi izleğinde şiir, anıştırma, gönderge, açık ve gizli alıntı
gibi kapalı metinlerarası ilişkiler yöntemleriyle birlikte irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler


Hasan Akay; Ebrû Şiirleri; Âh Vakfı; Metinlerarasılık

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)