Pietro Lupis Valentiano’nun İtalyanca-Türkçe Çeviri Yazılı Sözlüğünde Ses Olayları (1520-1527)

Ömer YAĞMUR

Özet


Batı Türkçesinin tarihî gelişimini çoğu zaman Arap harfli imla ile yazılan metinlerden takip etmek güçtür. Türkçe ya da alıntı kelimelerde kalıplaşmış Osmanlı imlasının gölgelediği değişim ve gelişmeler Batılılar tarafından Latin, Kiril, Grek gibi alfabe sistemleri ile yazılan çeviri yazılı metinlerden kolaylıkla takip edilebilmektedir. Bu çalışma erken dönem çeviri yazılı metinlerden biri olan Pietro Lupis Valentiano’nun Opera Nova de M. Pietro Lvpis Valentiano La qual insegna a parlare Turchesco adlı İtalyanca-Türkçe sözlüğünde Osmanlı imlasının gölgelediği bazı kelime ve eklerdeki ses olaylarını ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler


Osmanlı Türkçesi; Fonetik; Pietro Lupis Valentiano; Çeviri Yazılı Metinler; Rumeli Ağızları

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)