Osmanlı Mimarlığında Onarım ve Belgeleri

Gönül Güreşsever CANTAY

Özet


Bu çalışma içeriğinde Osmanlı Mimarlığı’nda Onarım ve Belgeleri ile ilgili kaynaklar (vakfiye, yazma ve basma eserler, ruzname ve belgeler) , tarihi ve tahribatı bilinen deprem, yangın vs. gibi tahripkâr olaylar sonrasında yapılmış onarımlar, bir ölçüde belirlenmeye
ve kaynak bilgilerinin değerlendirilmesine çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Osmanlı; Mimarlık; Onarım; Belge

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)