Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul’un Fethi Törenleri

Ali Şükrü ÇORUK

Özet


Modernite öncesinde hatta modernitenin başlangıç dönemlerinde üzerinde durulmayan pek çok hadise, daha sonraları devletler ve toplumsal gruplar tarafından bir ihtiyaç çerçevesinde ve Hobsbawm’ın tabiriyle “gelenek icadı” şeklinde “yeniden” hatırlanacaktır.
Günümüzde her yıl kutlanan ve resmî törenler sırasına giren İstanbul’un fethi etkinlikleri de emsali pek çok hadise gibi modern dönemde ortaya çıkan, bu yönüyle tipik bir “gelenek icadı” olarak düşünülmesi gereken hadiselerden birisidir. Hemen söyleyelim
ki bu konuda devlet destekli ilk kutlama Balkan Savaşları sonrasında ve Birinci Dünya Savaşı öncesinde 1914 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu yazıda Balkan savaşlarından sonra böyle bir kutlamaya neden gerek görüldüğü, kutlamaların nasıl cereyan ettiği, kutlamalar
sırasında hangi söylemlerin öne çıktığı ve ne zamana kadar kutlandığı sorularına dönemin gazetelerinden hareketle cevap bulunmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Gelenek; Modernite; Törenler; Osmanlı; İstanbul’un Fethi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)