Erken Dönem Osmanlı Tarih Metinlerine Göre Osman Gazi’nin Orhan Gazi’ye Nasihatleri

Fatma KAYTAZ

Özet


Nasihat, insanlık tarihi boyunca gerek üst tabakadaki yöneticiler gerekse sıradan insanlar için vazgeçilmez geleneklerden birisi olmuştur. Tarihte peygamberlerin ümmetlerine karşı en önemli görevlerinden birisinin nasihat olduğu görülmektedir. Bunun dışında özellikle babadan oğula, şeyhten müride edilen nasihatlerin ayrı bir yeri vardır. Bu makalede de Osmanlı yönetim ve kanun anlayışı hakkında malumat içeren, Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye son anlarında söylediği ifade edilen nasihatleri üzerinde durulacaktır. Çalışmada öncelikle nasihat geleneği hakkında genel bilgi verilecektir. Sonrasında Osman Gazi’nin nasihatlerinin ilk defa hangi Osmanlı kaynaklarında görülmeye başlandığı ve nasihatlerin bu eserlerde ne şekilde yer aldığı üzerinde durulacak, bunlara dair bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Nasihat; Osman Gazi; Orhan Gazi; Osmanlı Tarihleri

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)