Duygusal Zekâ : İslami Eğitim Metoduna Uygun Analitik Bir Çalışma

İmad KENAN

Özet


Bu çalışma; Hz. Peygamber’in sünnetinin eğitim yöntemi ışığında, ferdî ve toplumsal olarak duygusal zekâ ilkesi ve kökeninin incelenmesini hedeflemektedir. Araştırmacı Müslümanlar arasında psikolojik denge dayanaklarının oluşumunda İslami yöntemin tanıtımında, tümevarım ve tümdengelim yöntemleri aracılığıyla betimsel analitik metodu ve dokümanter metodu kullanmıştır. Şer-i delillerin belgelendirilmesini temel alan araştırma yöntemine dayanarak İslam toplumunun çeşitli katmanlardaki birey
ve toplumun duygusal zekâ sisteminin yapılanması yollarının belirlenmesini analiz etmektedir. Araştırma duygusal zekâ ilkesinin, Kuranı kerimin yerleştirilmesini önemsediği, sözlü, fiili ve takriri nebevi sünnetin ve ümmetin halef âlimlerinin somutlaştırılmasına çalıştığı, özgün bir İslami psikolojik eğitim ilkesi olduğu sonucuna varmıştır. Çalışma, dayandığı dokümanter yöntemin yararının önemli olduğunu, bununla birlikte son din İslam’ın çok yöntemli ve çok amaçlı yönünü göstererek, İslami pedagojik ve psikolojik düşüncenin
zenginliğini ve psikolojik sağlık ilkelerinin yerleştirilmesinde ilk olduğunu ortaya koyan çalışmalar yapmak amacıyla bu yöntemin geliştirilmesini tavsiye etmektedir.

Anahtar Kelimeler


Duygusal Zekâ; İslami Eğitim Metodu; Bireysel ve Toplumsal Olarak Duygusal Zekâ

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)