Belağat İlmi İle Kuran Tefsiri Arasındaki İlişki

Yazarlar

  • Saffet KÖSE İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi
  • Suliman Husain ALOMİRAT

Anahtar Kelimeler:

Belağat, Tefsir, Kur’an

Özet

Belağat ilmiyle Kuran tefsiri arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Çünkü belağat ilminin asılları, ilk müfessirlerin ellerinde ve Kur’an-ı Kerim’e bağlı olarak ortaya çıktı. Belağat ilminin temelleri sağlamlaştıktan sonra ise müfessirler bu ilimden istifade ettiler. Böylece lüğat ve belağat cihetinden Kur’an’ın mucize oluşuyla ilgilenen ve Kuran’ın ibarelerinin, örneklerinin ve musikisinin güzelliğine yönelen beyani tefsirler görmekteyiz. Bu makale iki ilim arasındaki söz konusu ilişkiyi açıklayacak. Daha sonra da belağat ilminin tahsil edilmesinin çok gerekli bir şart olduğunu, ancak Kur’an-ı Kerim’i tefsir etmek isteyenler için yeterli olmadığını ve belağat ilminin Kur’anî bir ilim olduğunu, bu ilmi bilmemenin, ayetlerin manalarını anlamada hataya düşmeye sebep olduğunu açıklayacak. Bütün bu hususlar makalede açıklayıcı örneklerle birlikte sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

06/30/2016

Nasıl Atıf Yapılır

KÖSE, S., & ALOMİRAT, S. H. (2016). Belağat İlmi İle Kuran Tefsiri Arasındaki İlişki. FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, (7), 197–224. Geliş tarihi gönderen http://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia/article/view/732

Sayı

Bölüm

Araştırmalar ve İncelemeler