16. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Şeyh Yahya Efendi Tekkesi

M. Gül AKDENİZ, Hande ERDOĞAN

Özet


Tasavvuf düşüncesi ile birlikte gelişen tarikatlara zamanla duyulan ihtiyaç sonucu tekkeler (tarikat yapıları) ortaya çıkmıştır. Özellikle Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaya çıkan ve devletin gelişiminde oldukça etkili olan tekke ve tarikatlar, Cumhuriyet Dönemine gelindiğinde işlevsel görevlerini yitirdikleri düşüncesiyle kaldırılmışlardır. Osmanlı Döneminde önemli değişiklikler geçirerek Cumhuriyet Dönemine ulaşan çoğu tekkelerin kapatılması neticesinde bu yapılardan bazıları yok olmuş, bazıları onarılarak ve köklü değişiklikler geçirerek günümüze ulaşmıştır.
Günümüzde cami olarak kullanılan Şeyh Yahya Efendi Tevhidhanesi’nin bir parçası olduğu Şeyh Yahya Efendi Külliyesi’nin (Tekkesi’nin) kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği
fiziksel değişiklikler ve tarihsel süreç, eldeki veriler elverdiği ölçüde incelenerek ortaya konmaya çalışılmıştır. Yazılı ve görsel malzemelerden (eski-yeni fotoğraf ve rölövelerden) yararlanılarak külliye yapılarının geçirmiş olduğu değişiklikler yanında günümüzdeki mimari durumları ele alınarak tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Tarikat; Tekke; Türbe; Şeyh Yahya Efendi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)