19. Yüzyıl Doğu Akdeniz Donanma Mücadelesinde Öne Çıkan Devletler ve Faktörler

Fatih ERBAŞ

Özet


Doğu Akdeniz 19’uncu yüzyılda özellikle dört devletin (İngiltere, Fransa, Rusya ve Osmanlı Devleti) mücadelelerine sahne olmuştur. Bu mücadeleler zincirinde mezkûr devletler değişen formüllerde ittifaklar oluşturmuşlardır. Bu mücadeleler ve devletler beş parametre temelinde değerlendirilmiş ve mukayese edilmişlerdir. Bu parametreler jeostrateji,
teknoloji, insan gücü, diplomasi, hukuk ve siyaset ile ekonomi olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Doğu Akdeniz; Donanma; Teknoloji; Jeostrateji; Deniz Hukuku; Ekonomi; İnsan Gücü

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)