Mehmed Âkif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç Şiirlerinde Bir Medeniyet Öncüsü Olarak Hz. Muhammed

Mesut KOÇAK

Özet


Bu çalışmada, modern Türk şiirinde farklı edebi dönemlerde ve farklı edebi anlayışlarda eser vermelerine karşın, aynı dünya görüşüne bağlı olmaları sebebiyle, benzer temalar üzerinde durmuş Mehmed Âkif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç’un şiirlerinde İslam medeniyetinin öncüsü olarak Hz. Muhammed imgesinin yansıması incelenmiştir. Sadece Türk şiirinin değil, Türk düşüncesinin de en önemli isimleri arasında yer alan bu üç ismin İslam medeniyetine dair algılarında Hz. Muhammed’in tuttuğu yer belirlenmeye çalışılmıştır. Mukayeseli bir yaklaşımla irdelenen konunun, bu üç ismin
şiirlerinde hangi derecede ve yoğunlukta yer aldığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada temel kaynak olarak üç ismin şiirleri alınmış, somutlaştırma ve pekiştirme adına kısmen düşünce eserlerinden de yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Mehmed Âkif Ersoy; Necip Fazıl Kısakürek; Sezai Karakoç; Medeniyet; Hz. Muhammed

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)