18. Yüzyılın İlk Yarısında Kudüs Sancağında Merkez ve Çevre İlişkisi Bağlamında Osmanlı Devleti ve Yerel Güçler

Abdalqader STEİH

Özet


Devlet, 18. yüzyılın ilk yarısında Kudüs Sancağı’ndaki yönetim yöntemlerini gözden geçirmiştir. Söz konusu yönetim yöntemlerinin başarıya ulaşmasında âyanlar, askeri ağalar ve bedevi kabile şeyhlerinin sancaktaki devlet temsilcileriyle işbirliği içinde olması
etkili olmuştur. Bu çalışma, devletin, arabuluculuğun ötesinde katkıları olan âyanları koordine etmesindeki başarısının yanı sıra sancağın içindeki ve dışındaki görevlerin ifasında devletin emirlerini yerine getiren ve disiplinini kaybetmiş yerel askeri güçlerle denge
unsuru oluşturan icracı askeri bir güç tesis etmesindeki başarısını ortaya koymaktadır. Bu çalışma ayrıca devletin, sancağın çevresine dağılmış bedevi kabileleri Hac yoluna bağlı yolların güvenliğinden sorumlu tutma ve onların yerleşim birimlerinden uzak durmalarını
sağlama konusundaki kısmî başarısını da ortaya koymaktadır. Çalışmada, modern sancak tarihindeki bedevi, asker ve âyan ailelerinin etkin veya zayıf rollerinde 18. yüzyılın ilk yarısında devlet ile yerel güçler arasındaki ilişkilerin büyük etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Âyan; Yerel Askerler; Bedevî Kabileler; Hac Kafilesi; Cerde

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)