Aforizma Yazarı Olarak Midhat Cemal Kuntay

Ali Sait YAĞAR

Özet


Midhat Cemal Kuntay, şiir, monografi ve roman türlerinde eser vermenin yanında tiyatro, deneme, eleştiri ve antoloji sahalarında kalem oynatmış, ders kitapları yazmış, süreli yayınlarda günlük yazılar kaleme almış çok yönlü bir edebî şahsiyettir. Onun nesrinin
önemli hususiyetlerinden biri ise sıkça kullandığı aforizmalar olmuştur. Midhat Cemal, aforizma formunu eserlerinde kullanmanın yanında fikrî planda bu formun mantalitesini oluşturan ‘az sözle çok şey anlatmak’ düşüncesini de işlemiştir. Bu çalışmada Batılılaşma/Modernleşme sürecinde Batı’dan etkilenmenin bir tezahürü olarak görülebilecek olan
aforizma anlayışı ve kullanımının Midhat Cemal Kuntay’ın eserlerinde teorik ve pratik olarak kendine nasıl yer bulduğu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Midhat Cemal Kuntay; Aforizma; Vecize

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)