XVI. Yüzyılda Bir Osmanlı Coğrafyacısı: Sipâhizâde Mehmed ve Eseri Evzahu’l-mesâlik ilâ ma‘rifeti’l-büldân ve’l-memâlik

İlhami DANIŞ

Özet


XVI. yüzyıl Osmanlı coğrafyacıları için tercüme eserlerin yanında denizcilik alanında,
seyahatname türünde ve şehirlere dair eserler te’lif etmişlerdir. Bu yüzyıl Osmanlı
coğrafyacılığının gelişimi noktasında ilk basamak olarak da değerlendirilebilir. Yüzyılın
sonunda Evzahu’l-mesâlik ilâ ma’rifeti’l-büldân ve’l-memâlik adlı eseri ile şehirler hakkında
birçok eserden istifade eden Sipâhizâde Mehmed hakkında bugüne kadar detaylı
bir inceleme yapılmamıştır. Bu çalışmada XVI. yüzyıl Osmanlı coğrafyacılığının gelişimi
içerisinde Sipâhizâde Mehmed’in yeri incelenmiştir. İncelemede Sipâhizâde Mehmed’in
eseri ve eserinde kullandığı kaynaklar üzerinde durulmuş olup, eserin te’lif edilme süreci,
eserin önemi ve Osmanlı coğrafyacılığına katkıları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Sipâhizâde Mehmed; Evzâhu’l-Mesâlik; Osmanlı Coğrafyası

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)