Câbir b. Abdullah’ın Hayatı ve Hadis Rivayeti

Abdurrahman ECE

Özet


Son dönemin gündemde olan en önemli konularından birisi de hadisler ve bunların
ilk aktarıcıları olan sahâbîlerdir. Özellikle çok hadis rivayet eden sahâbiler daha çok gündemi
işgal etmektedirler. Bu makale, hadis rivayet tarihinde önemli bir yere sahip olan
meşhur sahâbî Câbir b. Abdullâh’ın hayatını, hadislerin tahammül ve edası bağlamında
ele almaktadır. Hz. Câbir’in doğumundan vefatına kadar geçen bir asra yakın ömründe
ikamet ettiği yerler, Hz. Peygamber ile beraber geçirdiği dönem ile sahâbe döneminde
katıldığı seferler ve etkilendiği önemli siyasi ve sosyal olaylar üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Câbir b. Abdullah; Hadis; Rivâyet; Sünnet

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)