AB’de Türk Şirketlerinin Yerleşme Özgürlüğünün Hukuki Temeli

Etem KARA

Özet


Şirketlerin Yerleşme özgürlüğü, Kurucu Anlaşmanın 49 (Eski 43) ve 54’üncü (Eski
48) maddelerinde ifadesini bulan yerleşme özgürlüğü ilkesi ile de güvence altına alınmıştır.
Söz konusu maddeler gerçek ve tüzel kişilere yerleşme özgürlüğünü bahşetmekte,
ABAD kararlarıyla da bu haklara açıklık getirerek Birlik şirketleri tanımlamaktadır.
Daily Mail, Centros, Überseering, İnspire Art, Sevic ve Cartesio kararlarıyla ABAD; içe
göçler ile dışa göçleri ayırmış, üye ülkelerin yerleşme özgürlüğünü sınırlama yetkisi,
daha çok dışa göçler açısından kabul etmiştir. İçe göçler açısından ise üye ülkelerin müdahale
yetkisi, kamu yararı temelinde sınırlı olarak kabul etmiş ve bu temelde yapılacak
düzenlemelerin de Gebhart testi ölçülerini karşılaması gerektiğini ortaya koymuştur.
Aday bir ülke olarak Türkiye, şirketler hukukunu Birlik hukukuyla uyumlaştırmıştır. Ayrıca
Überseering kararıyla ATAD, “yerleşme özgürlüğünün geçiş döneminden itibaren
doğrudan uygulanacağını, bu özgürlüğünün kullanılmasının bir anlaşmaya veya ikincil
bir düzenlemeye bağlı olmadığını” açıkça ortaya koymuştur. Türkiye ise geçiş dönemini
tamamlamıştır.

Anahtar Kelimeler


Yerleşme Özgürlüğü; İçe Göçler; Dışa Göçler; Gebhart Testi; Şirketlerin Sınıraşan Hareketliliği

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

İLETİŞİM:

Asude TAVUS
Yazı İşleri Müdürü
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi, No:53
Fatih, İSTANBUL
Tel: 0212 521 81 00 Pbx
Faks:0212 521 84 84
E-posta: dergi@fsm.edu.tr; atavus@fsm.edu.tr

--------------------------
İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi:
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online, EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini, ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı)